Balo Mini Adidas Classic

Balo Mini Adidas Classic

– Kích thước: 15 cm x 22 cm x 9 cm
– Chất liệu: 100% polyester

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.