Balo Mini Adidas Classic

199,000

Balo Mini Adidas Classic

– Kích thước: 15 cm x 22 cm x 9 cm
– Chất liệu: 100% polyester

Liên hệ