Móc Khoá The North Face nâu

Móc Khoá The North Face nâu có thể để thẻ xe, card, tiền lẻ, son, tai nghe v.v…

  • Kích thước: 11x11x2,5cm
  • Chất liêu: Polyester 100%
  • Cấu trúc: 1 ngăn duy nhất khóa zip có thể để thẻ xe, card, tiền lẻ, son, tai nghe v.v…
  • Móc khóa trang trí balo, móc khóa xe máy, ô tô, khóa phòng, khóa nhà v.v…